Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany na podstawie umowy UDA – POIG 01.01.01 – 30 – 014/09

 

Home

Aktualności

Zadania projektowe Raporty

Pola badawcze

Planowane efekty

Komitet wspierający

Kontakt

Projekt
w mediach

Forum

 

 

FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”

 

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku 2030.

 

Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu.

 

Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans, zagrożeń związanych
z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Jest to długoterminowe tworzenie wizji rozwoju gospodarczego przy współudziale ludzi z wielu dziedzin życia społecznego.

 

Mechanizm działania programów typu foresight

 

 

 

O projekcie

 

Celem bezpośrednim projektu realizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej jest:

- pozyskanie wiedzy nt. możliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Wielkopolsce poprzez określenie różnych scenariuszy transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych;

- ocena wpływu na gospodarkę w przyszłości scenariuszy transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych;

- wykorzystanie praktyczne wiedzy za pomocą zastosowania metodyki foresight przy współudziale zainteresowanych stron
(przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków, przedstawicieli mediów, naukowców).

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Poznańska przy ul. Piotrowo

 

 

Foresight, Transformacja Wiedzy, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań, Wielkopolska

 

Data aktualizacji: 14-04-2014